Vabljen/a na izredni letni občni zbor Ekstremnega športnega kluba Mungo, ki bo 3.6.2011 ob
19h v prostorih KŠŠ-ja na Mestnem trgu 20 v Škofji Loki.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Glasovanje o vključitvi EŠK Mungo v Športno Zvezo Škofja Loka
8. Razno
9. Zaključek

Vabljeni vsi člani!

IO EŠK Mungo