Vabljen/a na redni letni občni zbor Ekstremnega športnega kluba Mungo, ki bo 8.1.2011 ob
19h v prostorih KŠŠ-ja na Mestnem trgu 20 v Škofji Loki.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Poročilo blagajnika, predsednika in vodij projektov
4. Izvolitev novega izvršnega odbora (predsednik, tajnik, blagajnik in trije člani)
5. Program dela za sezono 2010/2011
6. Razprava na program dela
7. Članarina za sezono 2010/2011
8. Razno
9. Zaključek

Po uradnem delu občnega zbora bo poskrbljeno za prijetno druženje.

Vabljeni vsi dosedanji člani in tudi tisti, ki bi to še radi postali!

IO EŠK Mungo