Predstavlajmo vam video iz otvoritve Mungo Parka na Cerknem!

Kamera in montaža: Marko Pirc